Paslaugos

Strateginis planavimas

Padedame sudaryti strateginį raidos planą, skirtą organizacijų elektroninei plėtrai:

 • Teikiame teisinį kontekstą ir geruosius užsienio praktikos pavyzdžius, padėsiančius išspręsti specifinius strateginės raidos klausimus
 • Deriname strateginę plėtrą su naujausiomis technologijų raidos tendencijomis ir besiformuojančiomis teisinėmis bei socialinėmis normomis
 • Konsultuojame projekto įgyvendinimo klausimais ir padedame siekti užsibrėžtų gairių

Tyrimai

Atliekame aukščiausios kokybės tyrimus:

 • Vertiname elektroninio valdymo ir elektroninės demokratijos sistemų efektyvumą ir kokybę nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis
 • Analizuojame technologinės raidos daromą įtaką rinkoms ir jų segmentams
 • Tiriame socialinės, ekonominės ir saugumo politikos klausimų sąryšius su technologine raida
 • Analizuojame, kaip technologines inovacijas savo veiklai pasitelkia politikos, nevyriausybinio sektoriaus, verslo atstovai ir privatūs asmenys

Žinių mainai

 • Konsultuojame politikos, skirtos apibrėžti technologijų raidos paskatintus procesus ir reiškinius, klausimais
 • Konsultuojame kibernetinio saugumo ir kibernetinės politikos klausimais
 • Organizuojame edukacines ir analitines konferencijas, gyvus ir internetinius seminarus
 • Skaitome paskaitas apie kibernetinę erdvę ir jos politinius aspektus